เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

          เมื่อ 18 ธ.ค.60 นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. ร่วมกับ ประธานชมรมอำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว ไม้เท้าค้ำยัน และดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน ในพื้นที่ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร   ดังนี้

          1. พลฯ วิลัย ผิวเงิน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.16436/21 อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105 ม.1 ต.โคกสิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรง 2 ข้าง
         2. พลฯ อัศจรรย์ สายโท ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.16448/29 อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.3 ต.โคกสิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พิการตาขวาบอดตาซ้ายเลือนราง

          3. สมาชิก สมศักดิ์ สารด่วน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0089780/25 อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 ม.8 ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พิการทางร่างกาย มีไตข้างเดียว

          4. พลฯ ลำไพ วรรณพราหมณ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.13918/21 อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ม.9 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร พิการหูตึง 2 ข้างออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จว.มุกดาหาร

          เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บริการด้านการสวัสดิการ และบรรยายสิทธิการสงเคราะห์ ให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จว.มุกดาหาร และ นิคมฯ ทหารผ่านศึก นครพนม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
เป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

          เมื่อ 15 ธ.ค.60 เวลา 15.30 น. นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมเยียน และเป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก มอบข้าวสารเหนียว จำนวน 2 กระสอบ  ให้กับครอบครัว พลฯ ประดิษฐ์ ฮุงหวน  โดยมีบุตรพิการถึง 4 คน   ณ อำเภอพังโคน จว.สกลนครเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน

          เมื่อ 15 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น. นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการพร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน  ในพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  ดังนี้
         1. ให้กับ อส.ทพ.ดำ ศรีขัดเต้า ทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 เลขที่ 214806/51 อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 ม25 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พิการทางสายตา ตาขวาบอดสนิท          2. พลฯ สนิท สีสัน ทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 เลขที่ ป.52929/24 อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 ม.10 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร พิการทางการเคลื่อนไหว มือขวาผิดรูปลักษณะออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จว.สกลนคร

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 08.00 น. นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บริการด้านการสวัสดิการ จ่ายเงินช่วยเหลือค่าประสบภัย และบรรยายสิทธิการสงเคราะห์ ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จว.สกลนคร


เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.กุดบาก จ.สกลนคร

          เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60  นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น.เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ผ้าห่มกันหนาว และไม้เท้าค้ำยัน  ในพื้นที่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร  ดังนี้

          1. ส.ต.ยมชัย  โททุมพล  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0137471/32 อายุ 52 ปี  บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร  พิการจิตเภท ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ได้ 
.
            2. ส.ต.ตรี  รักภูเสน  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.015182/29  อายุ 54 ปี  บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร  พิการหูตึง สุขภาพไม่แข็งแรง


         3. นายหมู่ใหญ่ บัวพันธ์  ศรีมุกดา  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 0024700/32  อายุ 74 ปี  บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร  พิการหูตึง สุขภาพไม่แข็งแรง          
         4. พลฯ ทองหนุน  วงศ์สีดา  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.003811/19 อายุ 66 ปี  บ้านเลขที่ 167 หมู่ที่ 12 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร  พิการจิตเภท ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ได้ 

         5. พลฯ ทองสวรรค์  ไพคำนาม  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.0176211/30 อายุ 57 ปี  บ้านเลขที่ 29/10 หมู่ที่ 11 ต.โคกภู อ.กุดบาก จ.สกลนคร  พิการซีกขวาอ่อนแรง เดินไม่ได้ และพิการด้านการสื่อความหมายพูดไม่ได้ 


ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกุดบาก จว.สกลนคร

         เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 08.00 น. นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บริการด้านการสวัสดิการ จ่ายเงินช่วยเหลือค่าประสบภัย และบรรยายสิทธิการสงเคราะห์ ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอกุดบาก จว.สกลนคร